Facebook

Přihlášení

Pravidla Orientalu

V tomto článku se můžete dočíst podrobných pravidel  ČSFU k orientalu

Pravidla Oriental – verze: 01 - 5.12.2007, Jan Plaček, hl. rozhodčí ČSFu

Pravidla ČSFu

Obecná pravidla

Borec, který se hodlá účastnit jakékoli soutěže ČSFu, musí splňovat tyto předpoklady :

 • Být registrovaným členem ČSFu a při prezentaci předložit platný sportovní pas.
 • Být zcela zdráv a mít ve svém sportovním pasu platné potvrzení o lékařské prohlídce.
 • Nemít udělenou ochrannou lhůtu zákazu startu po těžkém KO na hlavu.
 • Souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce, nebo antidopingovému testu - před soutěží, během ní, nebo následně po ní.
 • Startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra, u neplnoletých také s písemným, notářsky ověřeným souhlasem zákonného zástupce.
 • Znát pravidla ČSFu, chápat je a řídit se jimi.

 

Oriental

-váhové kategorie

muži: -54 kg, -57 kg, -60 kg, -63,5 kg, -67 kg, -71 kg, -75 kg, -81 kg, -86 kg -91kg, +91 kg

ženy: -55 kg, -60 kg, -65 kg, +65 kg

 

-techniky

Všechny známé údery a kopy na tělo a hlavu; kopy na stehna (tzv. low kick), podmet na nohu soupeře (pouze kontrolovaná technika provedená plochou chodidla pod úroveň kotníku), kopy kolenem na stehna, tělo i hlavu soupeře. (U juniorů kolena jen na tělo.) Jsou zakázány všechny techniky na vrch a temeno hlavy (axe kick ploskou chodidla dovolen), krk, záda a od pasu dolů, vyjma low kick, výše popsaných technik kolenem a podmetu.

-nedovolené techniky a chování

Všechny techniky, které nejsou dostatečně kontrolovány a doprovázeny pohledem.

Všechny techniky prováděné v kleče, v leže, v pádu, při doteku ruky podlahy nebo při držení se provazů.

Údery rukou ze strany dlaně, malíkové hrany a palce.

Útoky hlavou.

Kopy proti kolennímu kloubu, holeni a lýtku.

Boj v klinči delší než 5 vteřin.

Tahání nebo strkání soupeře přes jeho zachycenou nohu. (Krok od soupeře při jeho zachycené noze následovaný bezprostředně technikou je dovolen.)

Strkání do soupeře, škrcení, strhy, hody a přehozy.

Útočení na soupeře, který leží, klečí, padá, nebo zdviženou rukou žádá o přerušení zápasu.

Pokračování v boji po přerušení, či ukončení zápasu.

Slovní napadání soupeře, kouče, diváků nebo rozhodčích.

Postoje a gesta, která nejsou nutná pro vedení boje.

Zdržování zápasu předstíráním zranění, nutnosti úpravy výstroje, či vyplivováním zubního chrániče

Utíkání před soupeřem, zavěšování se na soupeře při předstírání boje v klinči, obracení se zády a padání.

Svévolné přerušení boje bez pokynu rozhodčího.

 

-síla provedení

Oriental je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s maximální razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. Techniky, které nevyhovují těmto kritériím, nejsou bodovány. Na druhé straně je Oriental disciplinou, která vyžaduje korektnost borců a nedovolené techniky jsou proto zde ihned nemilosrdně trestány, byť by se jednalo jen o jejich náznak.

 

-oblečení borců

Krátké saténové kalhoty. Ženy navíc tričko s rukávem, nebo elastické tričko bez rukávů - musí však plně zakrývat prsní chránič. Tričko u žen musí splňovat také nároky na barevné rozlišení úrovně pasu.

Kalhoty (tričko) musí být čisté a nesmí být popsány, či pomalovány. Logo a název oddílu, či reklama osobního sponzora borce nebo jeho klubu, jsou dovoleny. Stužka na ruce ( tzv. pana ) je přípustná.

 

-ochranné prostředky

Helma, chránič chrupu, prsní chránič - ženy, boxerské rukavice 10 oz, bandáže prstů a suspenzor. Chrániče holení a nártů jsou dobrovolné. Všechny tyto ochranné prostředky musí pocházet od autorizovaných výrobců a musí být v dobrém - plně funkčním stavu. Měkká bandáž kotníků je dovolena. Žádné další chrániče nejsou přípustné. V lékařsky odůvodněném případě muže nastoupit borec s měkkou bandáží lokte nebo kolene.

Pořadatel exhibičního utkání nebo sportovního gala programu, má právo pro potřeby své akce vypustit z předepsaných ochranných prostředků helmu. Musí to však předem uvést v propozicích a nesmí se jednat o juniory.

V kategorii juniorů ještě navíc ochranná vesta, chrániče holení a nártů jsou povinné.

 

-zápasiště

Zápasiště Orientalu tvoří boxerský ring.

 

-kouč

Borec má právo, ale i povinnost, být doprovázen jedním koučem. Tento kouč může mít s sebou jednoho asistenta. Kouč doprovází borce k ringu, pomáhá mu s úpravami výstroje a během zápasu mu může slušnou formou poskytovat taktické rady. Nejdůležitějším úkolem kouče je, v případě nutnosti rozhodnout za borce a vzdát zápas, vhozením ručníku do ringu. Nevhodné chování kouče může ringový rozhodčí potrestat penalizací jeho borce, nebo i nařídit jeho výměnu.

 

-čas

Zápas Orientalu trvá 2 x 2 minuty hrubého času, finálový zápas pak 3 x 2 minuty - přestávky mezi jednotlivými koly jsou 60 sekund. Do tohoto času spadá i doba, kdy rozhodčí vyhlašuje penalizaci, provádí počítání jednoho z borců, či jim vydává pokyny. Čas nechává rozhodčí zastavit při úpravě výstroje, ošetření borce, v situaci kdy něco brání pokračování zápasu nebo na pokyn nadřízeného rozhodčího - např. v případě protestu.

 

-hodnocení

Body jsou přidělovány třemi bodovými rozhodčími, v průběhu celého zápasu.Penalizaci a její výši určuje ringový rozhodčí sám, v případě pochybností může míru zavinění konzultovat s jedním, nebo i všemi bodovými rozhodčími. Ringový rozhodčí signalizuje všechna svá rozhodnutí ke stolkům bodových rozhodčích - jak gesty, tak i slovně a je zodpovědný za následnou kontrolu těchto svých výroků, správně zapsaných do bodovacích lístků. Bodový rozhodčí má právo udělit také mínus bod, ale jen v případě, že se jedná o situaci, kterou ringový rozhodčí nemohl ze svého pohledu postřehnout, nebo správně vyhodnotit. Tento mínus bod pak bodový rozhodčí zapíše do svého bodovacího lístku a uvede i o jakou situaci se jednalo. Dále pak má bodový rozhodčí právo přidělit 1 až 3 body (tzv. kick box body) jednomu z borců v každém kole a ocenit tím jeho vyšší aktivitu, technickou vyspělost, častější používání

nohou apod.

Bodový zisk

 • úder rukou na tělo 1 bod
 • úder rukou na hlavu 1 bod
 • kop nohou na tělo 2 body
 • kop nohou na stehno 2 body
 • kop nohou na hlavu 3 body
 • kop kolenem na stehno nebo tělo 2 body
 • kop kolenem na hlavu 3 body
 • naskočený kop kolenem na tělo 3 body
 • poražení soupeře podmetem 2 body

 

Bodová ztráta

W -varování -1 bod

M -mínus bod -3 body

KD – knock down (počítání) -3 body

 

V Orientalu jsou tyto body odečítány od bodového zisku borci, který je penalizován a může dojít i k situaci, že výsledný bodový zisk je záporný. Penalizaci vyhlašuje ringový rozhodčí vzápětí po spáchání přestupku a může postupně jednomu borci udělit maximálně dvě varování a dva mínus body. Další penalizace už nutně znamená diskvalifikaci. Není podmínkou, že borec musí být potrestán napřed varováním - při závažnějším přestupku může ringový rozhodčí udělit rovnou mínus bod, nebo i borce diskvalifikovat. Udělil-li však rozhodčí borci mínus bod, nemůže už následná penalizace být varování - následovat musí vždy trest vyšší i kdyby se jednalo o méně závažné provinění.

 

-bodová shoda

Nastane-li případ, že po vypršení času mají oba borci stejný počet bodů, pak se vítězem stává ten, který má na svém kontě nižší stupeň penalizace. Jsou-li borci i v tomto hledisku vyrovnáni ( např. oba jsou bez penalizace, oba mají jedno varování, oba první mínus bod ) , vyhodnotí bodový rozhodčí jako vítěze toho, kterému on sám přidělil méně kick box bodů. Jsou-li borci i nadále rovnocenní, pak vybere bodový rozhodčí vítěze sám - dle celkového dojmu ze zápasu.

 

-nenastoupení k zápasu

Nenastoupí-li borec k zápasu na výzvu rozhodčího, či komentátora soutěže a není-li rozhodčímu znám důvod jeho zdržení (např. ošetřování lékařem, nebo probíhající zápas téhož borce na jiném zápasišti), dá ringový rozhodčí pokyn časomíře k měření nástupního času. Nedostaví-li se borec do 60ti sekund, obdrží mínus bod. Po 90ti sekundách obdrží druhý mínus bod a nenastoupí-li ani do 120ti sekund, je diskvalifikován. Má-li ringový rozhodčí informace o tom, že borec nastupovat nebude, nemusí nechat měřit nástupní čas a diskvalifikuje borce hned - zároveň vyhlásí jeho protivníka jako vítěze.

 

-přerušení zápasu borcem

Potřebuje-li borec přerušit zápas (důvodem může být potřeba ošetření, úpravy výstroje nebo úmysl vzdát zápas), zvedne jednu ruku a vyčká, až ringový rozhodčí zápas přeruší. Pak mu sdělí, nebo ukáže jaký má problém a ringový rozhodčí teprve rozhodne, zda zápas pozastaví. Zneužití tohoto mechanizmu borcem pro zdržování, odpočinek, zjištění informací od kouče apod., je rozhodčím trestáno.

 

-ukončení zápasu

Zápas ukončuje ringový rozhodčí na pokyn časoměřiče, že daný čas vypršel. Signál časoměřiče může je akustický ( gong, zvon, píšťalka apod. ). Zápas může být ukončen i před uplynutí časového limitu a to v těchto případech :

 • Jeden z borců není schopen, po zásahu protivníkem, pokračovat v boji ( KO ).
 • Jeden z borců byl potřetí během zápasu počítán (TKO)
 • Rozhodnutím ringového rozhodčího o naprosté převaze jednoho z borců (RSC), kdy další pokračování zápasu už nemůže přinést změnu výsledku, ale hrozí nebezpečí ze zranění.
 • Diskvalifikací jednoho, či obou borců.
 • Pro zranění - borec není schopen pokračovat v zápase ani po ošetření.
 • Z rozhodnutí lékaře, který má právo nechat zápas přerušit i ukončit, má-li dojem, že zdraví některého z borců je ohroženo.
 • Vzdáním jednoho z borců - ručník vhozený do ringu koučem, nebo nenastoupení do dalšího kola.

Bezprostředně po ukončení zápasu vybere ringový rozhodčí bodovací lístky a odvodí z nich výsledek utkání. Povolá pak borce do středu ( v případě nejednoznačného vítězství přečte hodnocení jednotlivých bodových rozhodčích ) a vyhlásí výsledek směrem k divákům - zvedá ruku vítěznému borci.

 

Share this

TOP NEWS

 KICKBOX-THAIBOX-MUAYTHAI

PRAŽÁKOVA 10

17:00 JUNIOŘI

18:00 ZAČÁTEČNÍCI + NÁBOR

19:00 POKROČILÝ + ZÁVODNÍCI

---

NÁBOR BORN TO FIGHT 2021

Brno , Pražákova 10

(vchod je přes firmu EKOLUBE  ve dvoře)

                                                  nábor 2021 banner

od 5.1.2021

každé úterý a čtvrtek  v 18:00

---

SKUPINA JUNIOR

(děti 7-12 let)

KIDS NÁBOR stc CENTRUM
 každé úterý, čtvrtek v 17:00

     ---

 Arena sponzor poster 2019

---

Veškeré info s vámi rádi probereme na diskuzním foru:

https://www.facebook.com/ArenaKickboxBrno/inbox

---

OD 20.1.2020 PŘIJÍMÁME I MULTISPORT KARTY!!!

multisport karta

TĚŠÍME SE NA NOVÁČKY CO SI RÁDI ZKUSÍ NĚCO NEOBVYKLÉHO

---

 ROBIN ŠMÍD

MISTR EVROPY 

20181005_231214

42319361_2102790409754556_775824046032945152_o

FB_IMG_1535602944040

WKF 2018

---

   „Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Když milujete to, co děláte, budete úspěšní.“

Albert Schweitzer

Oficiální partneři klubu

 

E-finance_logo

DragonCloud (1)STC Brno.v2gunhayashi-logo-02logomanual direct signs (1)models

 

logo ekoprodukt-fitness

lemur_logo_K

Logo-smal-2l